Zorg  Welzijn onderregel FCVan 2014 tot 2018 was ik hoofdredacteur van Zorg+Welzijn, een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum. Het maandblad schetst telkens de actuele stand van zaken in het sociaal domein. We geven nieuwe wetenschappelijke ideeën een podium, maken reportages over goede praktijken en bieden inzicht in het samenspel tussen cliënten en professionals. Ik was verantwoordelijk voor de inhoud van het blad en schrijf maandelijks een redactioneel en het hoofdinterview.

In het najaar van 2013 beb ik mede aan de basis gestaan aan de resytling, inhoud en uiterlijk, van het blad. De redactie heeft er nadrukkelijk voor gekozen een tijdschrift te willen maken dat uitvoerende sociale professionals ondersteunt in hun zinvolle en belangrijke werk. Ieder artikel in het blad wordt beoordeeld op basis van deze ambitie. De website van het maandblad vind je hier.

Cover ZW april grootDe kernredactie van Zorg+Welzijn bestaat uit vier mensen. We werken allemaal op deeltijdbasis, ik zelf ben als freelancer voor acht uur in de week aan het blad verbonden. Ik ben leidend in het bepalen van de inhoud van ieder nummer, begeleid redacteuren en freelancers in het ontwikkelen van de artikelen en schrijf zelf. Ik zoek voortdurend de balans tussen de afgesproken ambitie, mijn eigen ideeën en die van redacteuren en freelancers. Urgentie en diversiteit zijn belangrijke criteria bij het invullen van het blad. Ik ben voor schrijvers met een eigen pennetje, heb een hardnekkige allergie tegen modieus professioneel taalgebruik en ben zeer gebaat bij een precieze eindredacteur. 

Iedere maand neem ik het hoofdinterview voor mijn rekening. Ik interviewde onder meer hoogleraar Andries Baart ('zijn professionals aanklampbaar'), Actiz-voorman Aad Koster ('je kunt niet van organisaties vragen failliet te gaan') en lector Lilian Linders ('ik kan de term 'burgerkracht' niet meer horen')

Het blad bestaat, onder verschillende titels, al sinds 1900. De eerste hoofdredacteur was, volgens Wikipedia, Johan Frederik Lodewijk Blankenberg, de links-liberale directeur van een verzekeringsmaatschappij. Toen der tijd heette het blad 'Het Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming' (zie hieronder). Nu zijn de abonnees zijn met name instellingen waarbinnen de nummers van hand tot hand gaan. Wellicht geïnteresseerd?

 

tijdschrift voor armenzorg