Hieronder vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de afgelopen en komende maanden, ik denk dan ook altijd mee over inhoud en opzet. 

November-januari | ontwikkeling integraal beleidsplan 0 tot 12 jarigen | In opdracht van onderwijsbesturen St Josephscholen en Conexus, welzijnsorganisatie Tandem en kinderopvangorganisatie Kion | Ik interview, begeleid expertbijeenkomsten en schrijf mee aan het uiteindelijke document

23 januari | Congres Dementie | LUX in samenwerking met de Waalboog 

25 januari | Congres acute verslechtering bij thuiswonende ouderen | SCEM

29 januari | Debat tijdens congres Zorg rond de pasgeborene | SCEM

6 maart | Masterclass Juridische vraagstukken in het sociaal domein | Bohn Stafleu van Loghum

14 maart | Dag van de sociaal werker | Bohn Stafleu van Loghum

22 maart | Deventer Wetenschapsdag | Deventer Ziekenhuis

3 april | Congres Armoede en Schulden doorgrond | Bohn Stafleu van Loghum

10 april | 'Nieuwlichterij' met hoogleraar Harald Merckelbach | Politieacademie

19 april | Korsakov congres | Atlant zorggroep

24 april | Congres Inzet van Ervaringsdeskundigheid | Bohn Stafleu van Loghum

Permanent | Voor het team leiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid de serie 'Nieuwlichterij', boekbesprekingen met auteurs, beheer de sociale media van het team leiderschap en zit in de redactie van het politiedebat dat vier keer per jaar plaatsheeft | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Permanent | Ik ben op parttime basis, gemiddeld acht uur in de week, hoofdredacteur van het maandblad Zorg+Welzijn | Zie ook www.zorgwelzijn.nl | We maken een blad dat professionals in het sociaal domein wil ondersteunen in hun zinvolle werk | Ik ben bovendien de vaste dagvoorzitter van de Z+W congressen van Bohn Stafleu van Loghum

_______________________

 

In het afgelopen half jaar mocht ik de volgende bijeenkomsten leiden:

7 juni | De zaak 'Turks consulaat' | Direct bij de casus betrokken politieleiders vertellen over hun afwegingen en inzichten aan collega's | Politieacademie

14 juni | Het belang van ervaringsdeskundigheid | Congres over de kracht en positie van 'het zelf meegemaakt hebben' | Bohn Stafleu van Loghum

22 juni | Conferentie naar aanleiding van onderzoek Fontys Hogeschool naar jeugdhulpverlening | Fontys Hogeschool

27 juni | Congres Verwarde personen | Slagen lokale partijen erin verward gedrag te voorkomen en hoe dan? | Bohn Stafleu van Loghum

29 en 30 juni | Strategiebijeenkomsten | Gesprekken over programma van Kleef Instituut in 2018 | Van Kleef Instituut 

13 september | Nieuwlichterij met Anousha Nzume | Boekbespreking 'Hallo Witte Mensen' met leiding gevenden binnen de politie | Politieacademie

26 september | Beleidsdag sociaal domein | Vierde dinsdag van september met onder meer Nadja Jungmann, Hans Boutellier en Jan-Kees Helderman | Bohn Stafleu van Loghum

5 oktober | Presentatie tussenrapport 'Mensen met verward gedrag' | Met onder meer Onno Hoes en Hans Martin Don | Landelijk schakelteam

10 oktober | Symposium over de ontwikkelingen in de JeugdGGZ | De Opvoedpoli

11 oktober | Congres Armoede en Schulden doorgrond | Met onder meer Pieter Hilhorst, Pieter Tops en Roeland van Geuns | Bohn Stafleu van Loghum

24 oktober | Expertbijeenkomst over politiek-maatschappelijke spanningen binnen de politie | Politieacademie

25 oktober | Boekbespreking 'Handcuffed' van Malcolm Sparrow met de top van de Nationale Politie | Politieacademie

31 oktober | Jaarcongres Multiprobleemgezinnen | Met onder meer Witte Hoogendijk en Majone Steketee | Bohn Stafleu van Loghum

2 november | Jaarcongres Kwaliteit in de Zorg| 'Sturen op kwaliteit: durf te kiezen' | Met onder meer Jan Kremer en Shirine Moerkerken | Vakmedianet

8 november | Congres 'Wijkteam onder de Loep' | Met onder Halleh Ghorashi en Marc Schuilenburg | Bohn Stafleu van Loghum

20 november | Congres Route 2020 | Met onder meer medewerking van prinses Laurentien | Vereniging Openbare Bibliotheken

23 november | Jaarcongres Procesmanagement | 'Het nieuwe procesdenken: keep it simple' | Vakmedianet 

28 november | Congres grootstedelijke geboortezorg | Voor, rondom en na de geboorte van kinderen bij sociaal kwetsbare moeders | SCEM

7 december | Bestuurlijke bijeenkomst SteenGoed benutten | Over herbestemming vastgoed en monumenten | Provincie Gelderland