Agenda

26 september | Beleidsdag sociaal domein | Congres BSL

5 oktober | Tussenrapport 'Mensen met verward gedrag' | Landelijk Schakelteam

10 oktober | Symposium doorontwikkeling jeugdhulpverlening | Opvoedpoli

11 oktober | Armoede en schulden doorgrond | Congres BSL

24 oktober | Expertbijeenkomst politiek-maatschappelijke spanningen | Politieacademie

  

Lees meer

Zorg+Welzijn

Zorg Welzijn onderregel FC thumb

Sinds 1 januari 2014 ben ik hoofdredacteur van Zorg+Welzijn, een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum. Het maandblad schetst telkens de actuele stand van zaken in het sociaal domein. We geven nieuwe wetenschappelijke ideeën een podium, maken reportages over goede praktijken en bieden inzicht in het samenspel tussen cliënten en professionals. Ik ben verantwoordelijk voor de inhoud van het blad en schrijf maandelijks het hoofdinterview.

Lees meer

School voor Politie Leiderschap

school voor politieleiderschap

De top van de nationale politie wordt voor haar werk voortdurend gevoed en geprikkeld door de SPL. We proberen programma's te maken - in zalen, maar ook online of via artikelen - die politieleiders stretchen en uitdagen verder te kijken dan hun dagelijkse werkzaamheden. Ik ben één van de programmamakers.

Lees meer