Agenda

10 oktober | Armoede en schulden doorgrond | BSL

22 oktober | Zorg @ Dutch Design Week | Stimuleringsfonds

26 oktober | Mondzorg bij thuiswonende kwetsbare ouderen | Radboud UMC

30 oktober | Congres Zorgmijders | BSL

31 oktober | Voorbij de mooie woorden over diversiteit | Politieacademie

 

 Lees meer

Zorg+Welzijn

Zorg Welzijn onderregel FC thumb

Sinds 1 januari 2014 ben ik hoofdredacteur van Zorg+Welzijn, een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum. Het maandblad schetst telkens de actuele stand van zaken in het sociaal domein. We geven nieuwe wetenschappelijke ideeën een podium, maken reportages over goede praktijken en bieden inzicht in het samenspel tussen cliënten en professionals. Ik ben verantwoordelijk voor de inhoud van het blad en schrijf maandelijks het hoofdinterview.

Lees meer

Team Politieleiderschap

school voor politieleiderschap

De top van de nationale politie wordt voor haar werk voortdurend gevoed en geprikkeld door het team politieleiderschap van de politieacademie. We proberen programma's te maken - in zalen, maar ook online of via artikelen - die politieleiders stretchen en uitdagen verder te kijken dan hun dagelijkse werkzaamheden. 

Lees meer