Agenda

23 juni | Jeugdzorg in Oost-Brabant | conferentie Fontys

27 juni | Mensen met verward gedrag | congres BSL

29 en 30 juni | Ontwikkeling jaarplan | strategiesessies Van Kleef Instituut

13 september | Nieuwlichterij met Anousha Nzume | Politieacademie

26 september | Beleidsdag sociaal domein | congres BSL

  

Lees meer

Zorg+Welzijn

Zorg Welzijn onderregel FC thumb

Sinds 1 januari 2014 ben ik hoofdredacteur van Zorg+Welzijn, een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum. Het maandblad schetst telkens de actuele stand van zaken in het sociaal domein. We geven nieuwe wetenschappelijke ideeën een podium, maken reportages over goede praktijken en bieden inzicht in het samenspel tussen cliënten en professionals. Ik ben verantwoordelijk voor de inhoud van het blad en schrijf maandelijks het hoofdinterview.

Lees meer

School voor Politie Leiderschap

school voor politieleiderschap

De top van de nationale politie wordt voor haar werk voortdurend gevoed en geprikkeld door de SPL. We proberen programma's te maken - in zalen, maar ook online of via artikelen - die politieleiders stretchen en uitdagen verder te kijken dan hun dagelijkse werkzaamheden. Ik ben één van de programmamakers.

Lees meer